החיפוש הניב 106 תוצאות

על ידי סערצע
ב' ינואר 11, 2021 2:15 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הקורונה בהומור
תגובות: 62
צפיות: 1556

Re: הקורונה בהומור

צ"ע, שהרי חסידי חב"ד נשמעים להנחיות... וי"ל.
על ידי סערצע
ד' אוקטובר 28, 2020 3:16 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כלי שאינו בן יומו - בשר בחלב
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: כלי שאינו בן יומו - בשר בחלב

אך, ככל הזכור לי, ראוי לשטוף הכלים (עכ"פ?) במים צוננים.
על ידי סערצע
ד' אוקטובר 28, 2020 3:14 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: ביאור התואר להר"ע מברטנורא - רע"ב

אורח כתב: את רוצה שיומרו את שמו לא כסדר: ער"ב - עבדיה ר' ברטנורא?
כמו שקראו שם חד מבעה"ת: הש"ר מקוצי.
על ידי סערצע
ג' אוקטובר 27, 2020 11:29 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דעת תורה על מגיפת הקורונה
תגובות: 58
צפיות: 2482

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

פשוט.
וידוע מ"ש בספה"ק, דגם מה ש'ניתן רשות לרופא לרפאות' - ה"ז מחמת שכך 'אמרה תורה'.
על ידי סערצע
ג' אוקטובר 27, 2020 7:50 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דעת תורה על מגיפת הקורונה
תגובות: 58
צפיות: 2482

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

ומלבד זה, כבר אמרה תורה: "וְרַפֹּ֥א יְרַפֵּֽא", ותנא דבי רבי ישמעאל - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות (ב"ק פה, א).

ובכה"ג - האי 'רשות' חובה היא, וכעין דרשת ר"י גבי 'אם' שבא לחובה (מכילתא עה"פ יתרו כ, כב. משפטים כב, כד. - הובא ברש"י שם).
על ידי סערצע
ג' אוקטובר 13, 2020 4:04 am
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת פנחס - כבשים תמימים
תגובות: 3
צפיות: 51

Re: פרשת פנחס - כבשים תמימים

בין המדות שהתורה נדרשת בהן, נמנה ה'היקש'.

אף כאן הוקשו כולם זל"ז, להשוותם לענין תמימות (ובדרך סוד אפ"ל טעם נכון שהעיקר בתמימות הכבש דוקא, ואכ"מ).
על ידי סערצע
ו' אוקטובר 09, 2020 4:21 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

הודעת ה'אורח' דלעיל (#41) הינה, לפענ"ד, השמצה והוצש"ר.

תיתי לי' להרב 'נדברו', מנהלנו הנכבד, שאף לסגנון כזה מתייחס בספ"י מתוך ענוה ושפלות־ברך עצומה.
על ידי סערצע
ב' ספטמבר 14, 2020 9:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר
תגובות: 2
צפיות: 36

Re: שופר

ראה 'אילנא דחיי' ח"ב י, רע"א. 'תורת משה' להחת"ס פ' נצבים. תורת אמת (אפטא) פ' ראה. ובכ"מ.
על ידי סערצע
א' ספטמבר 06, 2020 9:58 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גודלן של החצרות החסידיות באירופה לפני השואה
תגובות: 98
צפיות: 6121

Re: גודלן של החצרות החסידיות באירופה לפני השואה

אגב כך, אתקן את שנכתב לעיל: . . וכמדומה שגם החזיק בתפקידים הבכירים בחסידות (מנהל ישיבות תות''ל וראשות אגודת חסידי חב''ד). אגב, הרש''ב מליובאוויטש הוא שבחר בר''ש גוראריה כחתן לנכדתו הבכורה. תכל'ס, במשך השנה הראשונה לפטירת הריי''צ רש''ג נהג בגינונים שונים שהיו מקובלים בחב''ד כגינוני אדמו''רות וכמדומה ...
על ידי סערצע
ג' ספטמבר 01, 2020 10:39 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: הקורונה בהומור
תגובות: 62
צפיות: 1556

Re: הקורונה בהומור

ומה עם הירוקים ככרתי?
על ידי סערצע
ג' ספטמבר 01, 2020 2:28 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

אם היו מארגנים אפילו מכתב קטן של רבנים שמכחישים את חתימתם, זה היה מועיל מאוד, אבל הבעיה הגדולה היא שהזרם השפוי יושב בנחת ולא אכפת לו מכלום. ראוי להבין גם את הקושי שבהוצאת מכתב־הכחשה: א. התוצאה תהי', כי מאז ואילך - כל דבר שלא הכחישוהו בפומבי, הרי הוא כמקוים בב"ד. וכבר ידועה התבטאותו של כ"ק אדמו"ר מל...
על ידי סערצע
ב' אוגוסט 31, 2020 6:49 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

סערצע כתב: יתכן שהכוונה לאחיו - מהר"ר קצנלנבויגן, אך הענין אחד הוא.
שו"ר שגם ב'ניצוצי רבי' ('התקשרות' גל' א'רצה) שיער הכותב כי מדובר במהר"א, אך לפענ"ד אין הכרח לומר כן.
לכאו' ניתן לברר אצל בני ירות"ו בשעתו (כהגה"ח ר"ט בלויא שליט"א) את מי מהאחים היו קוראים 'הרב קצנלנבויגן' בסתם.
על ידי סערצע
ה' אוגוסט 27, 2020 6:24 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?
תגובות: 13
צפיות: 475

Re: לאחל כתיבה וחתימה טובה בכתיבה בפורום?

יש שנהגו לברך כן אף בשיחה על־פה...

עכ"פ, בפשטות - בכתיבה הציבורית הוא מסרבל יתר על המדה, ולא ראינו שיקפידו בזה.
אך ב'הודעות פרטיות' וכה"ג ודאי שפיר דמי.
על ידי סערצע
ה' אוגוסט 27, 2020 6:18 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

'כתבי ההמלכה' ברובם מזוייפים (וגריעי טובא אף מ'פאשקוויל' ממוצע), ואכמ"ל.
על ידי סערצע
ה' אוגוסט 20, 2020 5:23 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

יתכן שהכוונה לאחיו - מהר"ר קצנלנבויגן, אך הענין אחד הוא.
על ידי סערצע
ד' אוגוסט 19, 2020 6:03 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

מצו"ב בס"ד, מ'צדי"ק למלך' חו' ו ע' 173 ואילך: צדי''ק למלך חו' ו.pdf [דבריי דלעיל מזכרוני הדל היו, וראוי לעיין בפנים לשלימות הענין]. בפשטות, כוונת דברי קדשו אודות כ"ק חותנו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע פשוטה היא, שהוא־הוא הראוי בדור זה להיות משיח צדקנו, ואם נזכה - כך יהא. כאמור, פעמים רבות התבטא 'וכ"ק מו"ח אד...
על ידי סערצע
ג' אוגוסט 18, 2020 2:51 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גזירת הלבוש
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: גזירת הלבוש

לטובת החסומים, מוסג"פ:
היכל הבעש''ט.pdf
(4.84 MiB) הורד 9 פעמים
על ידי סערצע
ג' אוגוסט 18, 2020 2:37 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גזירת הלבוש
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: גזירת הלבוש

אורח כתב: בהמשך שם מסופר כי גזירת הלבוש היתה בשנת תר"ד!
וכך האמת... (הארועים המדוברים התרחשו בשנים תר"ד־תר"ו).
על ידי סערצע
ג' אוגוסט 18, 2020 2:09 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: גזירת הלבוש
תגובות: 6
צפיות: 122

Re: גזירת הלבוש

גם הגה"ק בעל 'חידושי הרי"מ' (המוזכר שם) נסתלק בתרכ"ו (וכדרך האתר הלז שלא לדייק, ובפרט בעניני תאריכים).
יעוין כאן, למקורות מהימנים יותר.
על ידי סערצע
א' אוגוסט 16, 2020 3:15 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

גא"מ לדברי הרב איש יהודי הנכוחים. ולנקודות שלא הובהרו דַיָּן: א. יש הרבה מרחק בין תקוה להתגלותו כמשיח כשיעלה הרצון מלפני השי"ת, ועד להכרזה כ'מלך המשיח'. ופשוט. כפי דרכו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, ביטוי שכזה אינו מתאים לו כלל (עד כמה שניתן לנו, קטני־הקומה ורפי־השכל, להכיר ולידע דרכיו הק'). ב־1. ...
על ידי סערצע
ה' אוגוסט 13, 2020 9:41 am
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

א. 'מהימנותו' של הריל"ג ז"ל ידועה, ומוטב שלא לעסוק בה במסגרת זו. ב־1. ציטוט בודד משיחה בלתי־מוגהת אינו מהווה ראי' כי כל פעם שבה 'ביקש לומר דבר על עצמו, אמר זאת על חמיו. הדברים מלאים בכל ההתוועדויות'. אם ננקוט קו זה 'עד הסוף', הדבר מביא לידי גיחוך פשוט (כמבואר גם בדברי הרב 'איש יהודי' לעיל), ואין להא...
על ידי סערצע
ד' אוגוסט 12, 2020 3:29 am
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 27
צפיות: 1044

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

שניאור כתב: אגב המקור הוא מקור טוב כמובן, אך כתוב בו רק שהפירוד לא היה גדול כ"כ, היינו שהמחלוקת היתה נשארת רק במימדים קטנים יותר.
זהו המקור לסיפור הנ"ל; אמנם, יתכן ושלא בדקדוק נכתב.
על ידי סערצע
א' אוגוסט 09, 2020 11:38 am
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 27
צפיות: 1044

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

פאר הדור ד.png
פאר הדור ד.png (33.92 KiB) נצפה 347 פעמים
ויעו"ע כאן.
על ידי סערצע
ו' אוגוסט 07, 2020 3:41 am
פורום: מחשבת
נושא: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו
תגובות: 27
צפיות: 1044

Re: דרך הבעל שם טוב ותלמידיו

ככל הידוע לי, לא מצוי אזכור משמעותי לכך בכתבי החרם.
על ידי סערצע
ב' אוגוסט 03, 2020 10:52 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: האור החיים הק' ור' עמרם בלויא זצוק"ל יארצייט ט"ו תמוז
תגובות: 5
צפיות: 209

Re: האור החיים הק' יארצייט ט"ו תמוז

אורח כתב: מה שם אביו של האור החיים?
רבי משה בן־עטר (וכך גם שם חותנו, שהי' בן־דוד אביו).
על ידי סערצע
ב' אוגוסט 03, 2020 10:49 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

הוא בסוף חי"ז - סימן רנה (וראה גם כאן).
על ידי סערצע
ב' אוגוסט 03, 2020 10:25 pm
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: פענוח כתבי יד
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: פענוח כתבי יד

פענח כתב: מה שכתוב בסוגריים תו"מ - צ"ל: תוה"ק.
וליתר דיוק: תו"ק (ככה"נ, אף כאן דולגה אות, כבמקומות רבים בכתב זה).

פענח כתב: אגב: 100 מיל א"י הם הם שני שילינג!
וכלשונו: 'ובביא[ו]ר', היינו שאין כאן חידוש - אלא תוספת הבהרה לבדה.
על ידי סערצע
א' אוגוסט 02, 2020 10:03 pm
פורום: מחשבת
נושא: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש
תגובות: 44
צפיות: 1368

Re: הרבי מליובאוויטש - מידע חדש

דרך הערה בעלמא: א) הביטוי 'יוליכנו קוממיות לארצנו', לשיטת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, יכול להאמר על כל מנהיג עדה קדושה בישראל (ולאו דוקא מלך המשיח עצמו). כך אמר, למשל, בשיחת י"ב תמוז תשמ"ה: "ביחד עם זה שילמדו תורה מפי משיח צדקנו, "תורה חדשה מאתי תצא" - ילך כל חסיד עם הרבי שלו; ואנו, כולנו וכל אחד מ...
על ידי סערצע
א' אוגוסט 02, 2020 9:22 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1518

Re: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות

וכמ"ש 'ובפרט במילתא דלא דמי כלל, וד"ל'.
על ידי סערצע
א' אוגוסט 02, 2020 12:52 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אשכול בירור מקורות לסיפורים על גדולי ישראל
תגובות: 23
צפיות: 720

Re: אשכול בירור מקורות לסיפורים על גדולי ישראל

וגם עליו קשה, לכאורה, להאמין כדברים הנ"ל.
על ידי סערצע
א' אוגוסט 02, 2020 12:46 pm
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות
תגובות: 42
צפיות: 1518

Re: גדרי ההלכה בצניעות האשה - והאם יש שיטות מקילות

אין אדם למד גז"ש מדעתו (פא"נ־חצאית), ובפרט במילתא דלא דמי כלל, וד"ל.
על ידי סערצע
ב' יולי 06, 2020 8:47 am
פורום: מחשבת
נושא: המאבד עצמו לדעת, או ההורג אחר - איזה מהם יותר חמור?
תגובות: 1
צפיות: 132

Re: המאבד עצמו לדעת, או ההורג אחר - איזה מהם יותר חמור?

רוצח שמת - מתאבלין עליו; משא"כ ב'מאבד עצמו לדעת'.

אמנם יל"ד מהי כוונתו 'ענשו גדול' - דהרי בעוה"ז אא"פ כבר לעונשו.
אלא עכצ"ל דבדיני שמים מיירי, וברוצח - מיתתו מכפרת, משא"כ במע"ל העבירה והכפרה באין כאחת, ואין זה פוטר לזה. ועצ"ע.
על ידי סערצע
א' יוני 28, 2020 5:14 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דעת תורה על מגיפת הקורונה
תגובות: 58
צפיות: 2482

Re: דעת תורה על מגיפת הקורונה

וכן בהקדמה ל'חובת הלבבות': וכאשר זמותי להסיר משא הטורח הזה מעלי ולהניח לי מחברו, שבתי וחשדתי את נפשי על בחרה במנוחה ולשכון במעון העצלה בהשקט ובבטחה; ויראתי שיהי' רצון התאוה להניח המחשבה הזאת, ושהוא הטני אל דרך המנוחה והשלוה ולהסכים על ההנחה ולשבת במושב העצלות. וידעתי כי כמה (שׂכלים) [שׂכרים] אבדו בע...
על ידי סערצע
ב' יוני 08, 2020 5:06 am
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ההנחיות כתובות מפורש בביאור הלכה
תגובות: 4
צפיות: 701

Re: ההנחיות כתובות מפורש בביאור הלכה

בכפ"ח גל' 1861 (י"ב בסיוון תש"פ) ע' 30 הע' 1, כתב ר' מנחם שי' ברונפמן (בתיקונים הכרחיים) : [ חתיכה קאמפער :] רבים טעו לחשוב שמדובר על חובת עטיית מסכה, בפרשם את "חתיכת קאמפע[ר]" כחתיכת בד. ואולם כמעט ודאי שזו טעות. כוונת אדמו"ר הצ"צ איננה לעטיית מסכה כדי להגן מפני הנגיף. במשפט "חתיכת קאמפער ועשבי מיי...
על ידי סערצע
א' יוני 07, 2020 2:44 am
פורום: איש את רעהו יעזורו
נושא: החתונות הצנועות - כשחוזרים לשיגרה
תגובות: 27
צפיות: 802

Re: החתונות הצנועות - כשחוזרים לשיגרה

בפשטות, מפני שלא השתדל לחסוך, ואדרבא. וד"ל.
על ידי סערצע
ו' יוני 05, 2020 2:23 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: אדמו"ר בעל הברכת אברהם מסלונים זי"ע
תגובות: 4
צפיות: 193

Re: אדמו"ר בעל הברכת אברהם מסלונים זי"ע

והדברים נפלאים יותר, כשמבינים הטעם לכך ש'בטברי' לדבר מאוס קראו פאסקוצוועס'...
על ידי סערצע
ד' יוני 03, 2020 11:30 am
פורום: מערכת הפורום
נושא: מזל טוב לפתיחת פורום נדברו
תגובות: 35
צפיות: 2677

Re: מזל טוב לפתיחת פורום נדברו

כפי הנראה מ'רשימת־המשתמשים' - בכ' מנחם־אב ה'תשע"ח.