החיפוש הניב 286 תוצאות

על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:30 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים
תגובות: 120
צפיות: 5308

Re: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים

אפש"ל ממה שהגמ' במעשה אביי ורבא הנ"ל דמתה אותם לדלעת ולא לפרי אחר בהנחה שגם הוא ניכר משעת חניטת השרף ראה שם רש"י הרי שהדמוי לדלעת יש בו מן הכבוד.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:27 pm
פורום: ים התלמוד
נושא: אין למדין הלכה מפי מעשה
תגובות: 3
צפיות: 197

Re: אין למדין הלכה מפי מעשה

מדוע אין למדין הלכה מפי מעשה? בגלל חוסר ידיעת הפרטים או בגלל טעמים אחרים וגם שמצאנו בש"ס שמעשה הוא אסמכתא ראויה וחזקה לקבוע הלכה אז מאי שנא? מצינו בכמה מקומות בש"ס שיש סתירה בין מעשה המובא במשנה ובין גוף ההלכה. ובדרך כלל הגמ' משיבה חסורי מחסרא ומיישבת את הסתירה ע"י גירסא והוספה בגוף הדין ולא במעשה.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:26 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

כמדומני שכת החוקרים לא מסתכמת ביצחק שילת.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:25 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרפראות פרשת כי תשא
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: פרפראות פרשת כי תשא

בספר "תורת חמד" כתב רבי מיכאל בער וייסמנדל זצ"ל רמז מפליא, על דברי חז"ל הקדושים הנ"ל שרמזו את מרדכי בתורה בפסוק "מר דרור" וז"ל: אם תספור מן המם של מר דרור, כמנין האותיות שבמגילה (אשר המה: י"ב אלפים מאה ועשר (12110 )אותיות תגיע לאות רי"ש, ועוד הפעם סך זה של אותיות תגיע לאות דל"ת, ועוד הפעם סך זה של א...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:24 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרפראות פרשת כי תשא
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: פרפראות פרשת כי תשא

בספר "תפוחי חיים" מפרש פסוק "ונתנו איש כופר נפש" בדרך צחות. הגמ' במסכת חולין דף ק"ט. אומרת, שכל מה שאסר לנו הקב"ה, התיר לנו כנגדו. אסר לנו חזיר, התיר לנו דג שיבוטא, אסר לנו דם, התיר לנו כבד וכו'. שאל הבעש"ט, אסר לנו כפירה , ומה התיר לנו? ותירץ, שכאשר בא אליך יהודי לבקש עזרה, אל תאמר לו ה' יעזור, אלא...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:24 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרפראות פרשת כי תשא
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: פרפראות פרשת כי תשא

מדוע נתנו מחצית השקל ולא שקל מלא. מבארים על פי הגמ קידושין מ. לעולם יראה אדם חציו זכאי וחציו חייב... עוד פירוש. מחצית השקל כנגד אותם שש שעות שחטאו בעגל. כפי שדרשו חז"ל על הפסוק כי בושש משה. פירוש נוסף: אומרת התורה לתת מחצית השקל, כדי שנדע שיש כאן רק חצי נתינה. את החלק של מעשה נתינת הממון עצמו אין הק...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:23 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרפראות פרשת כי תשא
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: פרפראות פרשת כי תשא

החתם סופר מבאר בשאלה זו על פי הגמ' בבא בתרא יא שהנותן לעני מתברך בו' ברכות והמפייסו בדברים בי"א ברכות. התורה מורה לנותן הצדקה שלא די בנתינת מטבע לחוד אלא גם ישתדל לתת לעני מתוך חמימות ומאור פנים..
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:23 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרפראות פרשת כי תשא
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: פרפראות פרשת כי תשא

מדוע הקב"ה הראה למשה מטבע של אש?
ללמדך שהכסף - מטבע הינה כמו אש, יש והיא מחממת ויש שהיא שורפת..
ראיתי מובא הן בשם ר' עזרא ברזל והן בשם הבעש"ט.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:22 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרפראות פרשת כי תשא
תגובות: 5
צפיות: 230

פרפראות פרשת כי תשא

כתוב בספרים שחטא העגל מתכפר בחגים. וראיתי מביאים שחשבון השעות של ט"ו ימי החגים, הוא סך הכל שש מאות שלשים שעות. ועם ישראל חטא בעגל במשך ו' שעות כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "כי בושש משה". ואלו השעות הם חלקי שישים מהסך הכולל של שעות החגים. ובזה מתבטל האסור.. ולזה אומר אהרון "מחר חג לה". ודוק. כמו גם ראשי ת...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 7:14 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת כי תשא - כי קרן עור פניו
תגובות: 23
צפיות: 1117

Re: פרשת כי תשא - כי קרן עור פניו

באמונתו יחיה כתב: ספר אור החיים דפוס ראשון (בטעות נכתב אורחות חיים) הדמות בצד שמאל היא כביכול תמונה של משה רבינו עם לוחות הברית וקרניים ומכאן גם המקור לטעות שבה כמעט בכל ביה"כ הלוחות עגולות (המקור לציור זה הוא האומן מייקל אנג'לו שפיסל כך את דמותו תמונה
בנקודה אחת הוא קלע. שניהם היו אותו גובה.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 1:01 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

וזה מלבד גדולים נוספים שכתבו כי הרמב"ם הכיר את הקבלה בסוף ימיו רבי יצחק אברבנאל[35], הרב מרדכי אליהו[36], ספר הדורות[37], אחד ממפרשי הרמב"ן על התורה[38], וכן המגדל עוז דלהלן עד כאן ציטוט. אבל אתה בחינם מתעקש לשלול מראש ולקבוע במסמרות. לבריאות.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:59 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

שוב פעם שאלת בזה"ל תראה לי מישהו מרבותינו שאחז מהמכתב הזה".
המגדל עוז לאחד מהראשונים לא נחשב "מישהו מרבותינו"? אתמהה.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:56 am
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים
תגובות: 120
צפיות: 5308

Re: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים

@מתודהו-@הכהן עליכם נאמר בוצין בוצין..יפה.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:52 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

אדרבה, תראה לי מישהו מרבותינו שאחז מהמכתב הזה. כדי שנדחה את הפשטות שהרמב"ם לא ידע קבלה, וכמפורש בדברי הגר"א ועוד. המגדל עוז בהלכות יסודי התורה פרק א' הלכה י' כתב: "אבל הוא בעצמו (הרמב"ם) ידע כי דרך האמת נעלמת ואינה נמסרת אלא מפה אל פה ובחשאי... ולדעתי שר"מ ז"ל ידע בהם בסוף ימיו, שאני מעיד שראיתי בס...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:45 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

ובנקודה זו אין דעתי שווה עימך כשם שאין דעתי שווה עם כותב המאמר. אי אפשר לשלול לגמרי את טענת החוקרים כשם שאי אפשר לשלול לגמרי את המכתב שהתפרסם. מכאן ולגחך על אלה שהחזיקו מהמכתב, לא יאה.
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:39 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

אף אחד לא קבע עובדות בשטח. קבלתי על ש אתה קבעת עובדות בשטח כשהצגת כאילו רק החילונים מפקפקים במכתב הזה. אם זה עדיין לא מובן קצרה ידי מלהושיע. הציטוט שהבאת בשמי הוא של כותב המאמר הנ"ל. אני לעומת זו כתבתי במפורש שיש צדדים לכאן ולכאן גם אם אינם שווים. קרי..גם אם מסתבר יותר להניח שלא חזר. ועל זה באה הער...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:36 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

@חזקי, בוא נלמד ביחד לקרוא: ישנו מכתב ידוע שהרמב"ם שולח לתלמידו באחרית ימיו, שאז כבר הגיעו לידיו כתבים מחכמת הקבלה, ובו הוא מציין בדבריו שהוא יודע הרבה יותר ממה שידע פעם ואם היה יכול, היה חוזר בו מהדברים הללו. אמנם ישנם חוקרים חילונים "מומחים לקבלה" שלא מוכנים לקבל הדברים הללו וטענו בטענת "מזוייף" ...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:29 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

יישר כחו של החכם חזקי שיחי' כמובן שאין עכשיו הזמן להאריך. רק נציין כעת מה שבזכרון. ומראה מקום אני. כתלמיד הדן בקרקע. מה שכתב ששה דברים נאמרו בשדים יש לציין שבמדרשי חז"ל הוסיפו על המספר. ועיין בתוס' בחגיגה שם שמוציאים רעי וישנים כבנ"א. וידוע נידון אם יש להם שערות או לא, וי"א שזה חלוק בין זכרים לנקיב...
על ידי חזקי
ה' פברואר 21, 2019 12:28 am
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

אליקים כתב: לצייר כאילו המערערים הם רק החוקרים החילוניים (וממילא הפשטות היא שכל היראים מאמינים ל"מכתב" זה), זה זיוף האמת הגדול ביותר.
תלמד לקרוא ידידי. כתבנו שיש צדדים לכאן ולכאן. ותל"מ. לא ציירנו..ולא כתבנו אחרת.
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:47 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: כל ההתחלות קשות - פרשת כי תשא
תגובות: 0
צפיות: 125

כל ההתחלות קשות - פרשת כי תשא

קראתי מאמר מרתק ושתפתי. כולנו מן הסתם מכירים את המשפט 'כל ההתחלות קשות'. וחלקנו גם מכירים את המשפט המובא בספרים 'התחלה חצי הכל'. האם יש לזה מקור תימוכין ביהדות או שאלו סתם סיסמאות נחמדות? למרבה הפלא מקור המשפט נמצא לרוב בספרי הקודש וכאן נשתדל לרדת להבנה העמוקה העומדת מאחורי המשפט. בנוסף נאתגר קלות א...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:28 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

ייש"כ על ההדגשה. גם ההסבר הזה הוא בסוד הענין הנ"ל שרמזתי עליו. והוא מגוחך בדיוק כמו ה"מכתב" של הרמב"ם. ויפה כתב חכ"א בפורום אחר: בהמשך לעדות שהביא פותח האשכול, יש בנותן טעם לצטט עדות נפלאה ומחכימה נוספת, לפיה כמה שנים לאחר הסיפור הזה, כשהיה הרמב"ם עוד יותר בסוף ימיו, פגש איש עוד יותר זקן, שהביא לו ...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:22 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

נראה לי שראיתי בספרו של הרב זמיר כהן (אני לא זוכר היכן) שמשער שהחייזרים שיש הרבה מהגויים שטוענים שראו אותם, אינם אלא שדים. ולא זכור לי שהביא הוכחות לזה. אבל מצאתי כעין ראיה, שהרי אומרים שלשדים אין שיער, וכן שרגליהם דומים לשל תרנגולים. וצורות אלה מציויות בתמונות החייזרים. אף שהפשטות היא שזה סתם דמיו...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:20 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

אליקים כתב:
חזקי כתב: [הדגשתי אותו]
לא הדגשת.
כעת הודגש.
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:16 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

כמו כן יש לדון אם בזמנינו שדים אינם קימים הרי שכמה מהנהגות שכתבו חז"ל מחמת השדים [וחלקם נפסק בשו"ע] השתנה דינם. וזה חידוש! למשל: שלשה דברים אין נכנסים לחורבה, מפני חשד, מפני המפולת ומפני המזיקין'. (ברכות ג'.). פת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה ומן המזיקין (ב"מ ק"ז:). ליל פסח הוא ליל שמורים (יבמות י"ב) ...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:13 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

מפורסם בשם העולם שאין שדים בא"י. מה מקורו? בגמ' פסחים קיב: מובא שאביי גירש שדים מן הישוב. אולם מדבריו עולה שבמקומות שאין ישוב השדים שולטים ואין חילוק בין ארץ ישראל לחו"ל. השערה שלי שמקור השמועה שאין שדים בא"י, מתבסס כנראה על פי המעשה של סילוק אשמדאי על ידי שלמה (גיטין סח. ירושלמי סנהדרין פ"ב ה"ו) וש...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:09 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

שיטת הרמב"ם כי שדים אינם בני קיימא כלל. וכל ענין שדים המוזכר בחז"ל הוא רק במראה חלום כמו שכתב בנו רבי אברהם. ראה כאן אבל אין צריך לאמר שרוב הראשונים השיגו עליו בזה ובראשם הרמב"ן. [ראה למשל מה שכתב על דברים יח, ט] והגר"א, בבאורו ליורה דעה [קעט ג] השיג עליו בלשון חריפה: והוא [רמב"ם] נמשך אחרי הפילוסופ...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:05 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

ראיתי מאמר שעוסק בנושא האשכול. בעיקרון כל מה שנכתב שם כבר הובא כאן ממקורות אחרים. מלבד נימוק מענין שהוא מעלה מדוע הרמב"ם שלל את מציאות השדים [הדגשתי אותו] הרב חיים פוקס - שדים קיימים במציאות "החלטתי להרים את הכפפה שנזרקה לעברי ולנסות לתמצת שלוש הרצאות שלי על מהות השדים ביהדות לכדי הסבר מקיף ב-3 חלקי...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 11:02 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: חידות על פרשת השבוע - אשכול מרכזי - מתעדכן כל שבוע - משפטים ואילך
תגובות: 70
צפיות: 2032

Re: חידות על פרשת השבוע - אשכול מרכזי - מתעדכן כל שבוע - משפטים ואילך

החידות שנותרו.
ג, ד, ה, ט


ג. מילת סלנג בפרשה..

ד. 3 מילים בפרשה הנמצאות בשיר מפורסם לכל.

ה. תופעת טבע בדרך כלל בחורף

ט. ארבע מילים בפרשה כמו גם בשיר השירים.


חן חן לפותרים ובראשם @דון ידון ומי זה.
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 9:41 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים
תגובות: 120
צפיות: 5308

Re: שמות וכינויים אצל חכמי אשכנז וצרפת בתקופת הראשונים

כינוי נוסף של חכם צרפתי: רבי יוסף קרא, שנקרא כך בגלל עיסוקו בפרשנות המקרא. ויל"ע בטעם כינויו של רבי אביגדור קרא. רבי יוסף בכור שור - ע"ש הפסוק בכור שורו הדר לו. מבלי לבדוק את הדברים בכל זאת אציע רעיון נחמד. קרא בארמית פירושה דלעת, וכמו שמצינו התבטאות של כבוד בהקשר של דלעת על אביי ורבא "בוצין בוצין ...
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 9:39 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

תלמיד חכמים כתב: בפורום אוצה"ח האריכו בזה.
בבן יהוידע מביא בכמה מקומות שבטלו היום. ויש הרבה להאריך ואין הזמן מרשה כעת
אם יורשה לי להעיר.
ב"ה רבים מבאי המקום אין להם גישה לפורום אוצר החכמה. כך שלציין שבפורום ההוא מדברים וכיו"ב, לא מועיל לאיש. אלא אם כן מצטטים או מביאים חלק מהדברים.
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 9:30 pm
פורום: פורים
נושא: חידות לפורים
תגובות: 16
צפיות: 1170

Re: חידות לפורים

והמשנה ברורה סימן תרצז כתב וז"ל: ראשון - ולכו"ע אין אומרים על הניסים כיון דאין קורין המגילה ואם אמרו אין מחזירין אותו וכתב שם בשער הציון: חמד משה וטעמו דהא מדינא היה ראוי לעשות באדר ראשון כמ"ש הפוסקים אלא שמסמיך גאולה לגאולה עדיף א"כ מ"מ הוי מעין המאורע:
על ידי חזקי
ד' פברואר 20, 2019 9:26 pm
פורום: מערכת הפורום
נושא: מזל טוב לפתיחת פורום נדברו
תגובות: 35
צפיות: 3508

Re: מזל טוב לפתיחת פורום נדברו

אורח כתב: ומז"ט כפול ל"חזקי" שהגיע לסך הודעות כפול מכולם (מסתמא..)
לא הבנתי אם בא לשבח או בא לגנות. אבל הרווחנו שסך ההודעות של הפורום רק התרומם - משלי ושלך...
על ידי חזקי
ג' פברואר 19, 2019 6:25 pm
פורום: מחשבת
נושא: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו
תגובות: 70
צפיות: 3416

Re: שדים, האם ייתכן שנצפו בימינו

בקישור הנ"ל מובא כמה ענינים הלכתיים שנכתבו בשו"ע בנוגע לשדים.
על ידי חזקי
ג' פברואר 19, 2019 6:24 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: עובדין טבין
תגובות: 52
צפיות: 2334

Re: עובדין טבין

סיפר לי ת"ח חשוב שפעם השתתף בהרצאה של אחד מרבני ערכים שסיפר מעשה נפלא שאירע עם בעלי תשובה. הוא נהנה מהמעשה מאוד, ובהזדמנות הקרובה כשפגש את ר' שלום שבדרון סיפר לו את המעשה. ר' שלום 'קנה' את הסיפור ועשה ממנו מטעמים כאשר אהב. לאחר זמן נפגש הת"ח ההוא עם הרב המרצה מערכים וראה שהוא מבודח טובא, וסיפר לו ש...
על ידי חזקי
ג' פברואר 19, 2019 6:20 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: פרשת כי תשא - כי קרן עור פניו
תגובות: 23
צפיות: 1117

Re: פרשת כי תשא - כי קרן עור פניו

ודאי לא לרש"י המדבר על קרן אור. אלא למי שדמהו לקרן כפשוטו. וכפי שתקרא במאמר היפה מבית ערכים על מה שתורגם באחת התרגומים הנכריים. סליחה, מיכאל אנג'לו! בכנסיה שברומא ניצב פסלו של משה, מעשה ידי האמן המפורסם מיכאל אנג'לו. דמותו המתנשאת של אדון הנביאים, כפי שדמיין אותה האמן האיטלקי, מעוטרת בראשה בשתי קרני...
על ידי חזקי
ג' פברואר 19, 2019 2:32 pm
פורום: מערכת הפורום
נושא: מזל טוב לפתיחת פורום נדברו
תגובות: 35
צפיות: 3508

Re: מזל טוב לפתיחת פורום נדברו

מזל טוב כפול, לרגל הנרשם המאה -100 ולרגל 200 הנושאים האיכותיים שנכתבו תוך זמן קצר יחסית בפורום.
על ידי חזקי
ג' פברואר 19, 2019 2:15 pm
פורום: בינו שנות דור ודור
נושא: עובדין טבין
תגובות: 52
צפיות: 2334

Re: עובדין טבין

למה זה נקרא לעשות צחוק? העיקר הוא לא הסיפור עצמו אלא המסר, והמסר הוא אמת לאמיתה. לתאר סיפור בפרוטרוט כולל שמות האנשים או מקומות ולמקד אירוע ספיצפי בלא שהסיפור נברא, זה צחוק מאנשים. שום אדם לא אוהב שמשקרים עליו ולא משנה למה. ללא ספק יהודי שמספר מכלי ראשון לר' בידרמן או לכל מגיד אחר סיפור, נקודת ההנח...
על ידי חזקי
ג' פברואר 19, 2019 2:12 pm
פורום: פורים
נושא: חידות לפורים
תגובות: 16
צפיות: 1170

Re: חידות לפורים

מקור.
על ידי חזקי
ג' פברואר 19, 2019 2:10 pm
פורום: ויבינו במקרא
נושא: חידות על פרשת השבוע - אשכול מרכזי - מתעדכן כל שבוע - משפטים ואילך
תגובות: 70
צפיות: 2032

Re: חידות על פרשת השבוע - אשכול מרכזי - מתעדכן כל שבוע - משפטים ואילך

ב.קנה בושם ג. חרט-א ד. בנים ובני בנים ה. ענן ו. מסכה ז. כתובים ח. ספרי. אם כי יש לנקד את מדרש ההלכה בצירי שהוא לשון רבים, מדרש לספרים במדבר ודברים. ט. מור ולבונה, חלב ודבש. י. מר דרור ב. מצוין ג. לא ד. לא. שיר מפורסם יותר ה. לא ו. מצוין ז. מצוין ח. מצוין ביותר. ט. לא. המילים בשינהם מופיעים במשפט אח...