"אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode כבוי
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי צבי » ש' פברואר 08, 2020 10:41 pm

נו ואז מה?
השולחן ערוך הוא אבן יסוד בין ירצה או יתנגד.
פוק חזי מאי עמא דבר.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי מתודה » ה' אוקטובר 24, 2019 6:32 pm

בן מיכאל כתב: וראה ביד מלאכי כללי השו"ע והרמ"א שהאריך בזה.
כעת הועתק כאן viewtopic.php?p=4262#p4258

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי אורח » ו' אוגוסט 09, 2019 5:48 pm

גם הגאון רבי גדליה צימבליסט שליט"א הביא בשם החזו"א שאמר לו כי השולחן ערוך הינו מראה מקומות.
הובא באחד מגליונות מוריה.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי אליקים » ד' יולי 24, 2019 7:56 pm

ובאמת היה ניתן לומר שהוא התכוון שהשו"ע יהיה סיכום של הב"י, ולאו דווקא לפסוק הלכה למעשה. אבל בהקדמתו הנזכרת הוא כותב המפורש שהשו"ע מיועד להיות לספר הוראה למעשה.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי בן מיכאל » ד' יולי 24, 2019 7:55 pm

אליקים כתב:
בן מיכאל כתב: המהר"י קאשטרו כתב כי קבלה בידו כי ליקוט השו"ע מתוך הבית יוסף נעשה על ידי תלמידיו, וכי על כן יש סתירות בין הדברים, וראה ביד מלאכי כללי השו"ע והרמ"א שהאריך בזה.
אטו מרן הב"י לא עבר על הדברים?
מהקדמתו לחיבור השו"ע עולה כי [אם מסורת זו נכונה, אזי עכ"פ] הוא אכן עבר על החומר.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי אליקים » ד' יולי 24, 2019 7:54 pm

בן מיכאל כתב: המהר"י קאשטרו כתב כי קבלה בידו כי ליקוט השו"ע מתוך הבית יוסף נעשה על ידי תלמידיו, וכי על כן יש סתירות בין הדברים, וראה ביד מלאכי כללי השו"ע והרמ"א שהאריך בזה.
אטו מרן הב"י לא עבר על הדברים?

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי בן מיכאל » ד' יולי 24, 2019 2:44 pm

המהר"י קאשטרו כתב כי קבלה בידו כי ליקוט השו"ע מתוך הבית יוסף נעשה על ידי תלמידיו, וכי על כן יש סתירות בין הדברים, וראה ביד מלאכי כללי השו"ע והרמ"א שהאריך בזה.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי מתודה » ד' יוני 19, 2019 2:19 pm

יישר כח! מציאה נפלאה.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי אורח » ד' יוני 19, 2019 1:41 am

מתודה כתב: איפה בהגר"א???
ביאור הגר"א אורח חיים סימן תצח
מ"ש מ"א דא"ח וש"ע לטעמייהו דס"ל ספק חוץ לתחום לחומרא כו'. דברי שגגה הן דהא א"ח וש"ע העתיקו דברי הרשב"א כלשונו וכת' בס"ג שבמוקצה הולכין בספיקו להקל ואף שהש"ע סותר למ"ש בסי' תקט"ו אין בזה כלום כידוע:

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי מתודה » ג' יוני 18, 2019 10:47 pm

ייש"כ ר' @הצעיר באלפי, כנראה כוונת האורח שהגר"א כתב משהו על הסתירות בשו"ע שהוא לא ניתן מרועה אחד (הרי זו הסיבה שהמהר"ם כותב שאין עסקו בדברי השו"ע).

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי הצעיר באלפי » ג' יוני 18, 2019 10:09 pm

אורח כתב: הוא כתב כך עוד בכמה מתשובותיו.
כך יש גם בגר"א ועוד הרבה.
כמדומה שלא כתב כן הגר"א בשום מקום, רק יש תשובה מרבי חיים מוואלאזין זצ"ל בשן רבו הגר"א זצ"ל שאין לישא פנים בהלכה לאף אחד ואפי' להשו"ע, אם עולה מדברי הראשונים והסויגא אחרת, וזה תואם לדרכו של הגר"א בבירור הלכה, אך לא כתב בצורה כזו שאין ממנהגי להיות עסוק בדברי בעלי השו"ע, ואדרבה הרי הגר"א כן עסק הרבה בשו"ע, וכתב ביאורים על כל חלקיה, אך בד בבד חלק על הכרעת השו"ע במאות מקומות, אך פשוט שכן עסק בה טובא, בשונה מדברי מהר"ם מלובלין.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי אורח » ג' יוני 18, 2019 5:27 pm

הוא כתב כך עוד בכמה מתשובותיו.
כך יש גם בגר"א ועוד הרבה.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי מתודה » ה' יוני 13, 2019 10:36 pm

ייש"כ @תנא-קמא על המובאות.


והשווה לדברי הגר"י הוטנר (אינני יודע כעת את מקומם) על מעמדו של השו"ע, ועל כך שמן השמים כיוונו את הרמ"א לצרף את הגהותיו לשו"ע כדי שהשו"ע ייחתם על ידי כל כלל ישראל הספרדים והאשכנזים גם יחד.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי תנא-קמא » ה' יוני 13, 2019 9:15 pm

אני רואה שרוב האתרים הדנים בדבריו אלו, הם חסומים ע"י נטפרי.. חכמים תזהרו...

יהודה ברנדס ספרים - החרם והביקורת "כל חרם – קֹדש קדשים" (ויקרא כ"ז, כח) א ...
/www.herzog.ac.il/vtc/0070992.doc
המבקרים את השו"ע חלקו גם על תוכנו וגם על השפעתו. המהר"מ לובלין תוקף את גוף חיבוריהם של הר"י קארו והרמ"א, בעלי השלחן ערוך: "אין ממנהגי ודרכי להיות עסקי בדברי בעלי השלחן ערוך, ... כי לא נתנו מרועה אחד, רק הם דברים נלקטים מחוברים, מדברים נלקטים נפרדים, שכמה ...
*
יח. חכמים ראשונים ואחרונים - רציו - אמונה, מחקר, ומדע
https://rationalbelief.org.il/יז-חכמים- ... -ואחרונים/
Nov 24, 2016 - אף כי דברי הראשונים ז"ל דברי אלהים חיים מ"מ לא אמנע לכתוב מה שנראה לי", (הקדמת ... "ששולחן ערוך סותר עצמו ואין בכך כלום, ובר מן דין אין ממנהגי ומדרכי להיות עסקי בדברי בעלי הש"ע, וק"ו לבנות יסוד באיזה הוראה על דקדוק סודות דבריהם, כי לא נתנו מרועה אחד רק ... (סי' סז) "הרב שו"ע לא עשה ספר השו"ע אלא לקטנים ועמי הארץ", ואינו מסכים עמו.
*
השכלה חסידות, רבנות,
https://library.osu.edu/projects/hebrew ... 416501.pdf

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי תנא-קמא » ה' יוני 13, 2019 9:04 pm

בזכרוני שהוא לא היחיד שכתב כזאת.

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי איינער מענטש » ה' יוני 13, 2019 8:59 pm

מעניין מאד, כנראה רק בדור הראשון אחרי השו"ע היה מותר לומר זאת.. ומעניין לברר איך התייחסו לשו"ע באותו דור (לבוש מהרש"א וכו').

Re: "אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי אורח » ה' יוני 13, 2019 8:49 pm

חידוש גדול מאד

"אין ממנהגי להיות עסקי בדברי בעלי השו"ע... כי לא נתנו מרועה אחד"

על ידי מתודה » ה' יוני 13, 2019 2:10 pm

כתב המהר"ם לובלין בשו"ת סי' יא:

מהר''ם מלובלין על השו''ע.png
מהר''ם מלובלין על השו''ע.png (8.88 KiB) נצפה 334 פעמים

מה ידוע מדברי רבותינו בענין זה?
הרי רוב הפוסקים לא למדו כך, וכפי שאנו רואים בעינינו. שלא לדבר על דברי התומים הידועים שאפשר להכניס בלשון השו"ע אף מה שלא נתכוון מחברו.

חזרה למעלה