יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי אורח » ג' ספטמבר 17, 2019 6:58 pm

אם היית מעיין שם בסוגיא בפנים [במה הוא נידון וכו'] לא היית שואל

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי איינער מענטש » ב' ספטמבר 16, 2019 8:50 pm

אם מדובר שם בשבח ישו צ"ע מדוע הצנזורה שינתה..

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי אורח » א' ספטמבר 15, 2019 6:12 pm

יש כעין רמז לדברים האלו בגמ' גיטין נו ע"ב-נז ע"א אונקלוס וכו' הוי בעי לאיגיורי וכו' אסקיה לטיטוס וכו' אסקיה לבלעם וכו' אסקיה לישו [כך הגירסא המקורית לפני הצנזורה ששינתה ל'פושעי ישראל'] בנגידא וכו' עיי"ש שאע"פ שטיטוס ובלעם מכירים בחשיבותם של עם ישראל מ"מ יעצו לו להרע להם, ורק אותו האיש יעץ טובתם דרוש רעתם על תדרוש.

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי איינער מענטש » ו' ספטמבר 13, 2019 2:23 pm

וכי יש למשפחת צינווירט קבלות איש מפי איש עד האריז"ל? לא יתכן שאין תיעוד למסורת כזו.

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי יהודי פשוט » ב' ספטמבר 09, 2019 10:10 am

ר' אביש הנ"ל אמר לי שהוא לא מצא זה בכתבי האר"י, אבל נאמן עליו אביו.
בספרי ר' משה וואלפסון שליט"א מבואר ענין זה בהרחבה גדולה מאוד כו"כ פעמים

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי עוסק בתורה » א' אוגוסט 18, 2019 10:19 pm

יהודי פשוט כתב: הרה"ח ר' אביש ציינוירט [מח"ס שו"ע האריז"ל] שליט"א, אמר לי בשם אביו ז"ל, שמקובל בשם האריה"ק שאפי' לאותו האיש יהיה תיקון בסופו של דבר, כי הוא מזרע ישראל, חלק אלוק ממעל.
מעניין, האם יש תימוכין נוספים לדברים אלו בשם האריז"ל?

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי יהודי פשוט » א' אוגוסט 18, 2019 9:02 pm

הרה"ח ר' אביש ציינוירט [מח"ס שו"ע האריז"ל] שליט"א, אמר לי בשם אביו ז"ל, שמקובל בשם האריה"ק שאפי' לאותו האיש יהיה תיקון בסופו של דבר, כי הוא מזרע ישראל, חלק אלוק ממעל.

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי סלקא דעתך » ב' יולי 15, 2019 12:09 am

בגמ' ר"ה נאמר גבי דריוש בנה של אסתר שמנו לו מתשרי כמלכי עכו"ם וגם הגמ' שם אומרת שהוא כעכו"ם באומר סלע זה שיחיה בני שאין זה לטובה.

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי אורח » ה' יולי 11, 2019 10:11 pm

יש כזה דבר בהגהת חתם סופר על השולחן ערוך, שיש כח ביד החכמים להוציא את היהודי מכלל ישראל לגמרי, אפילו לקולא

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי אבן יקרה » ב' מאי 27, 2019 5:01 pm

הרי כל מומר להכעיס אפילו לעבירה אחת, וכל מומר לחלל שבת בפרהסיא אפילו לתיאבון, דינו כנכרי לכל דבר, ולכל פרטיו, ואינו ישראל כלל, ומצוה להרגו ולאבדו [במקום שידינו תקיפה].
הדברים הללו הם הלכות פסוקות גמרות ערוכות ורמב"ם מפורשים ושו"ע להלכה, וזה שעמי הארץ לא יודעים אותם, ויודעים לנפנף בסיסמה שגם היא מקורה בגמרא שישראל אעפ"י שחטא ישראל הוא, שבפשטות מדובר רק על מומר לאכול נבילות לתיאבון, ולא על מומר להכעיס, ולא על מומר לחלל שבתות בפרהסיא, זה עוד לא הופך את זה למשהו שצריך מקור.
ואפילו אם הכלל של אעפ"י שחטא ישראל הולך גם על מומר, הכוונה היא רק שהוא מצידו מחוייב בכל המצוות, והמציאות שלו לא השתנתה. אבל למעשה, הוא לא בכלל ישראל, ואינו נמנה על חלק מכלל ישראל, ודינו כגוי לכל דבר וענין.
מה כאן החידוש בכלל?

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי אורח » ג' מאי 21, 2019 11:13 am

עוסק בתורה כתב: ראיתי היום בס' 'מילי דהספידא ודברי הערכה' על ר' גדליה נדל זצ"ל, שכאשר שופט אחד בערכאות לחם עד חורמה בקדשי ישראל, אמר עליו הגרג"נ כי הוא יצא מכלל ישראל לגמרי, כי גם לכלל שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא יש גבול.

כפשוטו?
יש לו חבר בזה?
ר' נדל דרכו בקודש היתה לסלול דרך חדשה גם אם לא נמצאו לה תימוכין.

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי דוד ריזל » א' מאי 19, 2019 7:29 pm

מתודה כתב: בנים אתם לה' אלוקיכם ■ סיפור לשבת _ זלמן רודרמן - שטורעם.נט כל חב_ד יודעת.pdf


(לא מדובר שם על כריתות בדווקא)אבל למה לא יתכן במציאות שסך בשמן המשחה ופיטם את הקטורת? (כמובן שאין שום סיכוי שמישהו עבר על זה, אבל זה יתכן במציאות)
שמן המשחה אני מבין שאסור לסוך רק במה שקדשו אותו בכלים,
בסממני הקטורת, אני חושב שיש קושי להשיג את הכל, ולדעת את המידות המדויקות.
בכל מקרה כפי שהזכרת, לאף אחד אין יצה"ר לעבור על איסורים אלו.

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי מתודה » ד' מאי 15, 2019 11:46 pm


(לא מדובר שם על כריתות בדווקא)אבל למה לא יתכן במציאות שסך בשמן המשחה ופיטם את הקטורת? (כמובן שאין שום סיכוי שמישהו עבר על זה, אבל זה יתכן במציאות)

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי דוד ריזל » ד' מאי 15, 2019 9:59 pm

מתודה כתב: איפה זה כתוב בספה"ק?

פה מצאתי מקור אבל זה חסום לי
http://www.shturem.net/index.php?mod=pr ... s&id=82090
(אני רואה את זה בגוגל, מי שיכול להעלות את המקור בבקשה.
אני מכיר זאת מפי השמועה, שחוזרים כך מפי הנתיבות שלום.

אחרי שיחה על גודל הפלגת אהבת ה' לישראל, הנתיבות שלום סיפר למקורביו בסעודת מלוה מלכה. שרמ"מ מרימנוב היה מקרב רשעים חייבי כריתות, ושאלו אותו הם הרי רשעים. והוא הסביר שכל כרת הוא חוט אחד שמקשר את הנשמה של יהודי לקב"ה, ולכל יהודי יש 36 חוטים שמקשרים אותו להשי"ת, וכל כרת מנתק אחד מהם. אותם רשעים למרות שעברו על חייבי כריתות, יש 2 כריתות שלא יתכן במציאות שעברו: 1. סך בשמן המשחה, 2. מפטם את הקטורת, אז לקב"ה הם עדיין קשורים. וסיים הרמ"מ מרימנוב: " אם לה' הם עדיין טובים, גם לי הם טובים".

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי מתודה » ד' מאי 15, 2019 9:04 pm

איפה זה כתוב בספה"ק?

בכל אופן, פשוט שאין כוונת הספה"ק אלא בשרשי העניינים, ולא שיש לזה השפעה הלכתית עד שהעובר בל"ו כריתויות נעשה כנכרי לכל דבר וחייב רק בז' מצוות בני נח.

ולשאלת @עוסק בתורה, אני משער שאין לר' גדליה חבר בזה... וגם דברי החת"ס הידועים אינם אלא בקבוצה שכלל ישראל החליטו להוציאה מעמ"י, אך לא יחיד שעשה מעשים נוראים ככל שיהיו (ומעולם לא שמענו על המחרפים והמגדפים שיצאו מכלל ישראל).

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי דוד ריזל » ד' מאי 15, 2019 5:33 pm

המילה "כרת" שבתורה, מפורשת בספה"ק, שנשמת יהודי קשורה ב36 קשרים לקב"ה.
וכל איסור כרת שיהודי עובר רח"ל נכרת קשר אחד עם הקב"ה.
לכאורה מי שנכרת ב-36 איסורים כבר אינו קשור בכלל.
אך כתוב שהקב"ה חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, ובתשובות הרשב"א פסק להלכה שאפילו עובד עבודה זרה "בין כך ובין כך קרויים בנים".

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי עוסק בתורה » ג' מאי 14, 2019 10:00 pm

אולי אם נמצא לו חבר בזה נוכל לדעת מה הגדר בזה...

מצאתי כעת צילום הדברים מהספר על ר' גדליה

ר' גדליה.PNG
ר' גדליה.PNG (16.29 KiB) נצפה 182 פעמים

Re: יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי מתודה » ג' מרץ 26, 2019 7:35 pm

מה הגדר בזה? כמה צריך ללחום בקדשי ישראל כדי לצאת מכלל ישראל?

יש גבול לכלל שאין יהודי נהפך לנכרי

על ידי עוסק בתורה » ד' מרץ 13, 2019 2:34 pm

ראיתי היום בס' 'מילי דהספידא ודברי הערכה' על ר' גדליה נדל זצ"ל, שכאשר שופט אחד בערכאות לחם עד חורמה בקדשי ישראל, אמר עליו הגרג"נ כי הוא יצא מכלל ישראל לגמרי, כי גם לכלל שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא יש גבול.

כפשוטו?
יש לו חבר בזה?

חזרה למעלה