סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

על ידי יהושע » ה' אוקטובר 10, 2019 7:29 pm

דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:

למה כשיש דופן ז ע"י לבוד נקרא שחסר בדופן?
אכן יש מאן דאמר שמועיל. אך יש שיטה שצריך היכר דופן ולכן צריך צורת הפתח.
א. מהיכי תיתי שהסיבה שצריך צורת הפתח זה בגלל שאין היכר דופן ולא בגלל שפרוץ מרובה?

ב. הרי לבוד נחשב כסתום יותר מצורת הפתח.

ג. גם ארבעה נחשב דופן רק אין בו שיעור סוכה וע"י לבוד יש גם דופן וגם שיעור, אז מה חסר חוץ מפרוץ מרובה, והרי אם יהיה עומד מרובה הרי לא נצטרך צורת הפתח אע"פ שיש רק דופן ארבעה.

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

על ידי דוד ריזל » ה' אוקטובר 10, 2019 6:58 pm

יהושע כתב:

למה כשיש דופן ז ע"י לבוד נקרא שחסר בדופן?
אכן יש מאן דאמר שמועיל. אך יש שיטה שצריך היכר דופן ולכן צריך צורת הפתח.

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

על ידי יהושע » ה' אוקטובר 10, 2019 6:56 pm

דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן.
גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ.
בארבעה חסר בשיעור הדופן עצמה,
אבל בשבעה יש שיעור דופן, רק הבעיה שפרוץ מרובה על העומד, ועל זה הבאתי מהב"י (כי לא עיינתי בסוגיא) שבדופן שלישית אין פסול של פרוץ מרובה על העומד.
למה כשיש דופן ז ע"י לבוד נקרא שחסר בדופן?

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

על ידי דוד ריזל » ה' אוקטובר 10, 2019 6:50 pm

יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן.
גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ.
בארבעה חסר בשיעור הדופן עצמה,
אבל בשבעה יש שיעור דופן, רק הבעיה שפרוץ מרובה על העומד, ועל זה הבאתי מהב"י (כי לא עיינתי בסוגיא) שבדופן שלישית אין פסול של פרוץ מרובה על העומד.

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

על ידי יהושע » ה' אוקטובר 10, 2019 6:46 pm

דוד ריזל כתב: כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, תסתכל בדרכי משה כנראה שהוא מביא שם את לשון הר"ן.
גם בשבעה ע"י ארבעה ולבוד מה חסר, רק שחסר במקום הפרוץ, אז גם בשבעה חסר במקום הפרוץ.

Re: סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

על ידי דוד ריזל » ה' אוקטובר 10, 2019 6:16 pm

כי יש כבר דופן שלימה, ומה חסר בה ?
כשאין דופן שלימה צריך צורת הפתח כדי להשלים שיעור ז' טפחים.
מקור אתה אומר שהוא מביא בשם הר"ן, אני מצאתי בבית יוסף לשון זו:
"ונראה דה"ק ה"ה שלא הכשירו בפרוץ מרובה על העומד אלא בדופן שלישית".

סוכה כמבוי שדופן האמצעי ז שלמות

על ידי יהושע » ד' אוקטובר 09, 2019 8:31 pm

בסוכה העשויה כמבוי כתב הרמא בשם הר״ן בסימן תרל שאם דופן האמצעי הוא ז טפחים לא צריך צורת הפתח לכולי עלמא, וקשה לי מה הסברא ומה המקור לזה?

חזרה למעלה