אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי דוד ריזל » ש' אוקטובר 12, 2019 9:18 pm

יהושע כתב:

אבל אם זה יכול לקבל כרית גדולה אז זה ראוי לדירה
השבת נפל לי רעיון, שאסור לשים בסוכה העליונה מזרון או כרית גדולה, כי אז הישן בסוכה מתחת הוא "ישן תחת המיטה", שאינו יוצא ידי חובתו.
ולכן על כרחינו שמדובר בכרית קטנה שאין בה שיעור אוהל, או שלכל הפחות תשאיר מספיק מקום לישן בסוכה מתחת.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי יהושע » ו' אוקטובר 11, 2019 2:50 pm

דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:
דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: ולגבי המשקל,
היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות.
המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד.
יתכן,
שהסוכה הייתה עשויה כפי שעושים היום מסגרת של קורות, וסכך רך וגמיש.
האדם עצמו יכול לכוון את תנועותיו בסוכה ואת שכיבתו לישן שמרכז הכובד יהיה על הקורות, ולכן דיברו מהכרים וכסתות, שהם לא יפלו למטה, ולא מדובר כלל ממשקל.
ואם פורס שם מזרון קל על הקורות למה שיפול בין הקורות הרי הקורות מעכבים שיפול.
כננאה מדובר על כרית קטנה.
אבל אם זה יכול לקבל כרית גדולה אז זה ראוי לדירה

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי דוד ריזל » ו' אוקטובר 11, 2019 2:18 pm

יהושע כתב:
דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: ולגבי המשקל,
היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות.
המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד.
יתכן,
שהסוכה הייתה עשויה כפי שעושים היום מסגרת של קורות, וסכך רך וגמיש.
האדם עצמו יכול לכוון את תנועותיו בסוכה ואת שכיבתו לישן שמרכז הכובד יהיה על הקורות, ולכן דיברו מהכרים וכסתות, שהם לא יפלו למטה, ולא מדובר כלל ממשקל.
ואם פורס שם מזרון קל על הקורות למה שיפול בין הקורות הרי הקורות מעכבים שיפול.
כננאה מדובר על כרית קטנה.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי יהושע » ה' אוקטובר 10, 2019 9:26 pm

דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: ולגבי המשקל,
היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות.
המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד.
יתכן,
שהסוכה הייתה עשויה כפי שעושים היום מסגרת של קורות, וסכך רך וגמיש.
האדם עצמו יכול לכוון את תנועותיו בסוכה ואת שכיבתו לישן שמרכז הכובד יהיה על הקורות, ולכן דיברו מהכרים וכסתות, שהם לא יפלו למטה, ולא מדובר כלל ממשקל.
ואם פורס שם מזרון קל על הקורות למה שיפול בין הקורות הרי הקורות מעכבים שיפול.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי דוד ריזל » ה' אוקטובר 10, 2019 8:14 pm

יהושע כתב:
דוד ריזל כתב: ולגבי המשקל,
היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות.
המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד.
יתכן,
שהסוכה הייתה עשויה כפי שעושים היום מסגרת של קורות, וסכך רך וגמיש.
האדם עצמו יכול לכוון את תנועותיו בסוכה ואת שכיבתו לישן שמרכז הכובד יהיה על הקורות, ולכן דיברו מהכרים וכסתות, שהם לא יפלו למטה, ולא מדובר כלל ממשקל.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי יהושע » ה' אוקטובר 10, 2019 7:23 pm

דוד ריזל כתב: ולגבי המשקל,
היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות.
המשקל של כרים וכסתות בדיעבד זה פחות מקילו, אז כיון שאין משקל מדויק של בן אדם שהרי יש שוקל פחות ויש יותר, אז משקל של כרים וכסתות הוא בכלל לא מדד.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי יהושע » ה' אוקטובר 10, 2019 7:18 pm

דוד ריזל כתב:
יהושע כתב:
חוטרא כתב: סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה.
שאלתי היתה, מה יותר ראוי לדירה, סוכה שאין מקום לזוז ולשכב, רק לשבת על הרצפה בלי כסא וככה גם לישון עם כרים וכסתות, או או סוכה שיש הרבה מקום לעמוד לטייל ולשכב בפישוט ילדים ורגליים אבל בלי כרים וכסתות? לי נראה שהאופציה השנייה יותר נקרא ראוי לדירה.
דירה צריך שיהיהיה בה מינימום של ריהוט, והריהוט הכי קל שיש זה כר וכסת.
ואה"נ בסוכה של ז' על ז' מחשיבים בשיעור שטפח אחד יהיה לשולחן, אין דירה בלי שום רהיט, זה סתם צינוק.
היא אשר טענתי, מקום שאי אפשר לעמוד ולשכב ולשבת על כסא, זה הרבה יותר צינוק מאשר מקום גדול בלי ריהוט.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי דוד ריזל » ה' אוקטובר 10, 2019 6:56 pm

יהושע כתב:
חוטרא כתב: סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה.
שאלתי היתה, מה יותר ראוי לדירה, סוכה שאין מקום לזוז ולשכב, רק לשבת על הרצפה בלי כסא וככה גם לישון עם כרים וכסתות, או או סוכה שיש הרבה מקום לעמוד לטייל ולשכב בפישוט ילדים ורגליים אבל בלי כרים וכסתות? לי נראה שהאופציה השנייה יותר נקרא ראוי לדירה.
דירה צריך שיהיהיה בה מינימום של ריהוט, והריהוט הכי קל שיש זה כר וכסת.
ואה"נ בסוכה של ז' על ז' מחשיבים בשיעור שטפח אחד יהיה לשולחן, אין דירה בלי שום רהיט, זה סתם צינוק.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי יהושע » ה' אוקטובר 10, 2019 6:52 pm

חוטרא כתב: סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה.
שאלתי היתה, מה יותר ראוי לדירה, סוכה שאין מקום לזוז ולשכב, רק לשבת על הרצפה בלי כסא וככה גם לישון עם כרים וכסתות, או או סוכה שיש הרבה מקום לעמוד לטייל ולשכב בפישוט ילדים ורגליים אבל בלי כרים וכסתות? לי נראה שהאופציה השנייה יותר נקרא ראוי לדירה.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי דוד ריזל » ה' אוקטובר 10, 2019 6:09 pm

ולגבי המשקל,
היא לא יכולה לקבל משקל של אדם + כמה קילו של כרים וכסתות.

Re: אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי חוטרא » ה' אוקטובר 10, 2019 3:32 pm

סוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כו"כ של העליונה, ז.א. שהסוכה העליונה אינה ראויה לשימוש נפרד בתור סוכה נפרדת, כי הסכך של התחתונה אינו משמש כקרקעיתה של העליונה, וע"כ נחשבת התחתונה סוכה והעליונה לא סוכה, אבל זה לא פוסל את הסוכה העליונה.

אין יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה

על ידי יהושע » ד' אוקטובר 09, 2019 8:30 pm

סוכה תחת הסוכה שהתחתונה אינה יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה התחתונה כשרה, לכאורה בסוכה ז׳ על ז׳ בגובה י׳ טפחים שאי אפשר לזוז ולא לשכב ולא לעמוד, רק לשבת מטשוקמט עם הרגלים מחוץ לסוכה, וזה עדיין לא פוסל, רק שאין לו כרים וכסתות זה כבר פוסל אתמהה, ועוד אם הסוכה יכולה לקבל בן אדם ששוקל עשרות קילו איך יכול להיות שלא יכול לקבל עוד כמה קילו של כר וכסות?

חזרה למעלה