גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

שלח תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים כבויים

צפיה מקדימה של הנושא
   

הרחב תצוגה צפיה מקדימה של הנושא: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי צבי » ה' מרץ 12, 2020 9:35 am

כשהשו"ע כתב "חייב איניש לבסומי עד דלא ידע" כנאה שזה מה שכולם עשו.

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי סערצע » ד' מרץ 11, 2020 10:30 pm

מתודה כתב: ראיתי מביאים שהרמ"מ מליובאוויטש השתכר בפורים תשי"ח. מדוע רק אז?
בכל שנה שתה למעלה הרבה מרגילותו [שגם היא היתה גדולה במיוחד; וזכר לדבר, שבכל התוועדויותיו (ובפרט בשנים המאוחרות יותר) הי' אומר 'לחיים' על יין מעורב ב'משקה'(!). וק"ל], אך בההיא שתא חשו חסידיו כי אכן הי' במצב ד"עד דלא ידע".
וכעין ראי' לדבר, שלמחרת היום קרא לחדרו הק' את ה'חוזרים' - ע"מ שיחזרו בפניו על חצי' השני של ההתוועדות (מאחר מאמר החסידות ואילך), היות שאינו זוכר מה שדובר אז...

כמובן, השיחות מלאות וגדושות בד"ת עמוקים במיוחד (כדרכו בקודש), ואף נתנות להאזנה.

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי אורח » ה' מרץ 05, 2020 9:15 pm

שנה שעברה בגליון שיח השדה מתורת הגר"ח קנייבסקי הובאה תמונה של הגר"ח בבית הגר"י ברטלר בפורים ונאמר שם שהגר"ח לא היה משתכר וכרבו ואביו [אלא יותר מלימודו וישן], ולשמחת פורים היו יורדים כל המשפחה לבית הגר"י ברטלר שם נהנו לראותו מדבר דברי תורה שיכור כלוט.

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי אליקים » ג' מרץ 19, 2019 11:26 pm

ותלמידי החזו"א כולם השתכרו? העידו כאן על הגר"י ברטלר, מה עם השאר? ובפרט מה'חוג'.

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי אורח » ג' מרץ 19, 2019 11:16 pm

אורח כתב: מרן הגרי"ג אמר בשיחותיו שאין אנו 'פרומערס' יותר מהחזו"א והגרי"ז שלא השתכרו...
בארחות רבינו כתוב שבחו''ל החזו''א היה מקיים את הדין כפשוטו, ורק בארץ היה כבר חולה (על הסוכר אאל''ט) ולכן לא השתכר
תמהני על השמועה שהבאת, שכן הסגנון החזו''אי החותר לקיים כל הלכה כפשוטה מתאים לו גם כאן לשתות עד דלא ידע.

נא להוסיף את האדמו''ר מתולדות אהרן (זצ"ל ויבלחט"א).

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי אליקים » ג' מרץ 19, 2019 2:18 pm

ר' נפתלי אמסטרדם (כדעת רבו הגרי"ס)

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי מתודה » ב' מרץ 18, 2019 7:50 pm

ראיתי מביאים שהרמ"מ מליובאוויטש השתכר בפורים תשי"ח. מדוע רק אז?

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי אליקים » ב' מרץ 18, 2019 1:52 pm

אורח כתב: מרן הגרי"ג אמר בשיחותיו שאין אנו 'פרומערס' יותר מהחזו"א והגרי"ז שלא השתכרו...
כבר הביאו כאן שרבים מגדו"י כן השתכרו.

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי יאיר » ב' מרץ 18, 2019 9:59 am

"אמר רב יהודה אמר שמואל בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזא" (ב"מ כג:)

ועיין במהרש"א שם

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי אורח » ב' מרץ 18, 2019 12:42 am

מרן הגרי"ג אמר בשיחותיו שאין אנו 'פרומערס' יותר מהחזו"א והגרי"ז שלא השתכרו...

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי מתודה » א' מרץ 17, 2019 10:55 pm

גבריאל פולארד כתב:
כמדומני שבשלמי תודה הביא כמה מעשים בזה.
מעשים? אני מצאתי (בסי' לא) שמביא כמה מהנהגות הפוסקים, וביניהם היעב"ץ על אביו החכ"צ, ודעת הגרי"ס, ועוד כמה.

ואכן ראויה לציון דעתו המעניינת של הגרי"ס, שאין חיוב להשתכר אלא לשתות עד בלי די אלא שהשיכור פטור מכל המצוות.

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי גבריאל פולארד » א' מרץ 17, 2019 8:32 pm

מתודה כתב: מי?
זכור לי שמספרים על הגר"א, הגרי"ס, (המהרי"ל דיסקין?), כמדו' שהיעב"ץ העיד כן על אביו החכ"צ.
מקורות?


בדורנו: הגר"י ברטלר זצ"ל (שמעתי שבשכרותו מנע ממתפללי לדרמן לקרוא את המגילה בליל ט"ו כדעת החזו"א...); יבלח"א הגרי"י קלמנוביץ. כמדומה שגם רבי דן סגל.


מקורות והוספות יתקבלו בברכה.
כמדומני שבשלמי תודה הביא כמה מעשים בזה.

Re: גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי מתודה » א' מרץ 17, 2019 6:49 pm

ומי מבין האדמורי"ם נוהגים להשתכר?
כמדומה ששמעתי על האדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א.

גדולי ישראל שהשתכרו בפורים

על ידי מתודה » א' מרץ 17, 2019 6:46 pm

מי?
זכור לי שמספרים על הגר"א, הגרי"ס, (המהרי"ל דיסקין?), כמדו' שהיעב"ץ העיד כן על אביו החכ"צ.
מקורות?


בדורנו: הגר"י ברטלר זצ"ל (שמעתי שבשכרותו מנע ממתפללי לדרמן לקרוא את המגילה בליל ט"ו כדעת החזו"א...); יבלח"א הגרי"י קלמנוביץ. כמדומה שגם רבי דן סגל.


מקורות והוספות יתקבלו בברכה.

חזרה למעלה